среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenia z plastyku na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych przypadków.

Stawianie plot z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku wypadków.

Balaski plastikowe na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty Winylowe na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i zaplanowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak projektowane ploty z Winylu na plot i bramkę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane sztachety PCV na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий